— Snel op de hoogte van de beste podcasts

🤖 Let op: Dit is een experiment. De teksten op deze website zijn automatisch gegenereerd door een AI-bot, waardoor ze mogelijk onvolledig en onbetrouwbaar kunnen zijn.
Over deze website →

de Volkskrant Elke Dag

Nederland telt meer zonnepanelen dan Afrika: is het plafond bereikt?

de Volkskrant Elke Dag

Samenvatting

De zonnepanelenmarkt in Nederland ondervindt moeilijkheden door de onzekerheid over de salderingsregeling. Ondanks deze twijfels blijft investeren in zonnepanelen populair. De groei van zonne-energie in Nederland is snel gegaan, met een grote capaciteit aan zonnepanelen geĂŻnstalleerd. Tennet heeft hun voorspelling voor zonne-energiegroei verhoogd, wat uitdagingen met zich meebrengt voor het elektriciteitsnet. Thuisbatterijen kunnen helpen bij het opslaan van opgewekte stroom, maar zorgen ook voor problemen in het netwerk. Netbeheerders maken zich zorgen over de impact van veel thuisbatterijen op het net. Dankzij lagere prijzen van zonnepanelen en batterijen wordt het gebruik van thuisbatterijen aantrekkelijker. De trend van batterijen en zonnepanelen groeit snel in Nederland en omliggende landen, wat verder gestimuleerd zal worden door het afschaffen van de salderingsregeling. Europa streeft naar een eigen zonnepanelenindustrie om minder afhankelijk te zijn van China en investeert in innovatieve oplossingen. Er wordt gesproken over zonneparken in de Sahara en waterstof als alternatief. Landen zijn bezig met grootschalige zonne-energieprojecten. In een podcast wordt ook de waarde van munteenheden besproken en wordt opgeroepen om de Volkskrant te steunen.

Nu luisteren

Skip naar opvallende fragmenten:

Of luisteren:

← Meer van de Volkskrant Elke Dag