— Snel op de hoogte van de beste podcasts

🤖 Let op: Dit is een experiment. De teksten op deze website zijn automatisch gegenereerd door een AI-bot, waardoor ze mogelijk onvolledig en onbetrouwbaar kunnen zijn.
Over deze website →

de Volkskrant Elke Dag

Hoe goudkoorts in Suriname de jungle en haar inwoners ziek maakt

de Volkskrant Elke Dag

Samenvatting

De podcast "Elke Dag" van de Volkskrant belicht de impact van de goudwinning in Suriname op zowel de natuur als de bevolking. Goud is verantwoordelijk voor bijna 70% van de Surinaamse export, maar deze winst komt met een hoge prijs. De goudwinning leidt tot ontbossing, watervervuiling en schadelijke gevolgen voor het milieu. Erik Verwiel heeft met behulp van AI de goudmijnen in Suriname in kaart gebracht, waarbij hij de verwoesting van de natuur zichtbaar maakt door het gebruik van giftige stoffen. De goudsector in Suriname is deels informeel, wat gepaard gaat met corruptie en witwassen van geld. Het illegaal delven van goud is sterk toegenomen in Suriname, van 2,5 vierkante kilometer in de jaren 90 naar 645 vierkante kilometer nu. Goudzoekers uit diverse landen, vooral Suriname en Brazilië, zijn betrokken bij deze activiteiten. De goudwinning gebeurt vaak op illegale wijze, met gebruik van schadelijke chemicaliën zoals cyanide en kwik. Dit leidt tot verontreiniging van het milieu en gezondheidsrisico's voor de bevolking. De goudkoorts in Suriname heeft negatieve gevolgen voor zowel de natuur als de samenleving. Hoewel er initiatieven zijn om de sector te verbeteren, blijft de tegenbeweging beperkt. Het gebrek aan controle op illegale activiteiten en de betrokkenheid van de overheid bij de sector maken ingrijpen lastig. Het is van belang om deze problematiek nauwlettend te blijven volgen en oplossingen te vinden om de schadelijke effecten van de goudwinning in Suriname te verminderen.

Nu luisteren

Skip naar opvallende fragmenten:

Of luisteren:

← Meer van de Volkskrant Elke Dag