— Snel op de hoogte van de beste podcasts

🤖 Let op: Dit is een experiment. De teksten op deze website zijn automatisch gegenereerd door een AI-bot, waardoor ze mogelijk onvolledig en onbetrouwbaar kunnen zijn.
Over deze website →

de Volkskrant Elke Dag

China zit in het slop, is dit het einde van de oneindige groei?

de Volkskrant Elke Dag

Samenvatting

De Chinese economie groeit met een verontrustende 5,2 procent, maar er zijn twijfels over de betrouwbaarheid van dit cijfer. Het is moeilijk om accurate informatie te verkrijgen over de economische situatie in China. Hoewel de groeicijfers suggereren dat het goed gaat, moeten bedrijven toch mensen ontslaan en ervaren mensen economische problemen. De Chinese overheid probeert positief economisch nieuws te verspreiden en het verspreiden van slecht nieuws wordt ontmoedigd. De economische problemen in China zijn deels structureel en deels conjunctureel. De overheid wil het oude groeimodel transformeren naar een nieuw model gebaseerd op binnenlandse consumptie en industrie. Echter, dit wordt met harde hand opgelegd, wat het vertrouwen van veel privé-ondernemers verkleint. De vastgoedsector en infrastructuur hebben te maken met een crisis en de covid-lockdowns hebben aanzienlijke schade toegebracht. Ondanks deze uitdagingen is er een heropleving te zien in de detailhandel, horeca en opkomende sectoren zoals elektrische voertuigen en zonne-energie. Er is echter bezorgdheid over de duurzaamheid van deze groei en over deflatie. Het veranderen van het groeimodel is een enorme uitdaging en er is bezorgdheid over de overheidscontrole en het gebrek aan privé-initiatief. China wordt mogelijk minder populair als fabriek van de wereld, maar het is moeilijk om de precieze invloed daarvan te meten. Daarnaast heeft China te maken met demografische problemen. Voor het tweede jaar op rij heeft China minder inwoners, voornamelijk door een gedaald geboortecijfer en een toegenomen sterftecijfer als gevolg van Covid-19. De eenkindpolitiek en de voorkeur voor jongens hebben geleid tot een onevenwicht tussen jongens en meisjes. De economische moeilijkheden hebben ook invloed op de sociale aspecten van het leven in China. Chinezen voelen de ontevredenheid groeien en er zijn lokale protesten tegen slechte werkgevers. Grote protesten zoals in 2022 worden echter niet snel verwacht vanwege de harde aanpak en de vele slachtoffers. Jongeren hebben moeite om aan de familiale verwachtingen te voldoen en kiezen er daarom vaak voor om niet naar huis te gaan tijdens het traditionele familiefeest. De economische moeilijkheden maken het voor jongeren ook moeilijk om cadeaus te geven tijdens het familiefeest, dus vieren veel twintigers het feest op hun eigen manier.

Nu luisteren

Skip naar opvallende fragmenten:

Of luisteren:

← Meer van de Volkskrant Elke Dag