— Snel op de hoogte van de beste podcasts

🤖 Let op: Dit is een experiment. De teksten op deze website zijn automatisch gegenereerd door een AI-bot, waardoor ze mogelijk onvolledig en onbetrouwbaar kunnen zijn.
Over deze website →

de Volkskrant Elke Dag

Industrieland Duitsland piept en kraakt, verliest Europa zijn economische grootmacht?

de Volkskrant Elke Dag

Samenvatting

De Duitse economie kampt met een crisis als gevolg van problemen zoals bureaucratie, hoge kosten en inefficiëntie bij het zakendoen. Hierdoor is er in 2022 maar liefst 125 miljard euro aan economische activiteit verloren gegaan. Zowel binnenlandse als buitenlandse ondernemers vinden Duitsland steeds minder aantrekkelijk. De energiecrisis en hoge kosten maken het moeilijk om zaken te doen. Op gebied van digitalisering loopt Duitsland achter, maar er zijn wel wetten om mensen te beschermen tegen digitalisering. Een internationaal geprezen nieuwe wet voor de verantwoordelijkheid van de toeleveringsketen zorgt echter voor hoge kosten voor bedrijven. Het sociale model van Duitsland zorgt voor een dilemma tussen het beschermen van dit model en het omgaan met concurrentie uit landen met andere voorwaarden, wat heeft geleid tot verlies van bedrijvigheid. Voorbeelden van bedrijven die hun activiteiten naar het buitenland verplaatsen zijn Biantek en DureWit. Bureaucratische obstakels en hogere kosten zijn redenen om elders te produceren. In Canada kreeg DureWit snel steun van de minister van Economie en kon de fabriek snel worden gebouwd. Het bedrijf wil klimaatneutraal produceren, maar ziet geen mogelijkheid dit in Duitsland te realiseren vanwege de complexe relatie met kernenergie en vervuilende energie. De Duitse overheid biedt geen duidelijkheid en blijft steggelen, wat onzekerheid bij ondernemers veroorzaakt. De bureaucratie in Duitsland wordt als een plaag ervaren en lijkt elk jaar erger te worden. De Duitse regering heeft wel een plan gepresenteerd om de bureaucratie aan te pakken, maar er heerst een gebrek aan urgentie. Op dit moment heeft het verplaatsen van activiteiten naar het buitenland nog geen grote gevolgen voor de werkgelegenheid, maar er is wel een gebrek aan vakmensen in bepaalde sectoren. Er wordt gezocht naar oplossingen om de bureaucratie aan te pakken en naar de uitdagingen van internationale concurrentie. Er is ook aandacht voor het gebrek aan digitalisering in Duitsland en de ambitie om een klimaatneutrale samenleving te creëren. Deze podcast gaat over de invloed van Duitsland op Nederland, met name op economisch gebied. Hoewel Nederland minder afhankelijk is geworden van Duitsland, zal het nog steeds hinder ondervinden als de Duitse economie verslechtert.

Nu luisteren

Skip naar opvallende fragmenten:

Of luisteren:

← Meer van de Volkskrant Elke Dag