— Snel op de hoogte van de beste podcasts

🤖 Let op: Dit is een experiment. De teksten op deze website zijn automatisch gegenereerd door een AI-bot, waardoor ze mogelijk onvolledig en onbetrouwbaar kunnen zijn.
Over deze website →

de Volkskrant Elke Dag

Kunnen kerncentrales de energietransitie nog verder helpen?

de Volkskrant Elke Dag

Samenvatting

In deze podcastaflevering wordt het onderwerp kernenergie besproken. Kernenergie wordt steeds populairder vanwege de stabiele stroomlevering en de afwezigheid van CO2-uitstoot. Nederland heeft geïnvesteerd in zonne-energie, maar het elektriciteitsnet is overbelast geraakt. Het bouwen van nieuwe kabels is kostbaar en tijdrovend, daarom wordt er geopperd om meer kerncentrales te gebruiken. Het bouwen van kerncentrales is echter duur en tijdrovend. Accu's kunnen een oplossing zijn voor tijdelijke tekorten, maar ze zijn duur en niet altijd voldoende. Frankrijk heeft de ambitie om volledig op kernenergie te draaien, maar er bestaat het risico dat er over 15 jaar goedkopere alternatieven zijn. Gascentrales kunnen een nuttige aanvulling zijn op zonne- en windenergie. Wind- en zonne-energie zijn goedkoper dan kernenergie en gascentrales zullen duurder worden door de overstap naar waterstof. In de podcast wordt besproken hoe moeilijk het is om beslissingen te nemen over de toekomst van ons energiesysteem. Waterstof en kerncentrales worden als mogelijke oplossingen besproken. Het is moeilijk te voorspellen welke richting we moeten kiezen, omdat technologie zich nog steeds ontwikkelt. Het tijdelijk stilleggen van industrieën is een afweging tussen kosten en duurzaamheid. Vooruitkijken naar het energieverbruik en flexibiliteit zijn belangrijk. Het vervangen van bestaande installaties in de zware industrie die afhankelijk is van goedkoop gas is een uitdaging. Het vermijden van radioactief afval is ook belangrijk. Waterstof wordt gezien als een mogelijk alternatief voor fossiele brandstoffen. Er zijn nog uitdagingen op het gebied van technologie en beschikbare groene stroom. In de podcast worden verschillende standpunten besproken, met Tennet die gelooft in waterstof en hoogleraar David Smulders die meer nadruk legt op hernieuwbare energie. Andere technieken zoals biomassa en modulaire kerncentrales worden ook besproken. Kleine kerncentrales kunnen op verschillende locaties worden geplaatst en fabrieksmatig worden geproduceerd, waardoor kosten worden verlaagd. Het kan echter nog twintig jaar duren voordat deze technologie volledig ontwikkeld is. De sprekers in de podcast zijn optimistisch over de mogelijkheden van waterstof. De podcast is gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Alem en Rinky Bartels.

Nu luisteren

Skip naar opvallende fragmenten:

Of luisteren:

← Meer van de Volkskrant Elke Dag