— Snel op de hoogte van de beste podcasts

🤖 Let op: Dit is een experiment. De teksten op deze website zijn automatisch gegenereerd door een AI-bot, waardoor ze mogelijk onvolledig en onbetrouwbaar kunnen zijn.
Over deze website →

de Volkskrant Elke Dag

Multinationals minder pamperen, luidt het advies aan de overheid

de Volkskrant Elke Dag

Samenvatting

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft de overheid geadviseerd om subsidies aan grote gevestigde bedrijven, met name op het gebied van fossiele brandstoffen, te beperken. Het rapport benadrukt dat de overheid verkeerde prikkels geeft en niet genoeg doet om bedrijven te stimuleren om duurzame keuzes te maken. Bedrijven hebben behoefte aan voorspelbaarheid en duidelijkheid van de overheid. Het rapport pleit ook voor concrete maatregelen om de transitie naar duurzaamheid te versnellen. Daarnaast wordt er in het fragment gesproken over de sociale schadelijkheid van snelle bezorging in de supermarktsector, vanwege slecht betaald werk en het gebrek aan betekenisvolle banen. De relatie tussen het bedrijfsleven en de politiek wordt bekritiseerd en er is behoefte aan concrete maatregelen om problemen zoals vervuiling, lage lonen en ongezonde producten aan te pakken. Het gebrek aan vertegenwoordiging van kleine bedrijven in de politiek en het vertrek van hoofdkantoren hebben invloed op het gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Verder wordt er gesproken over het belang van het naleven van lokale wetgeving en hoe positieve stimulansen hierbij kunnen helpen. Er wordt ook gesproken over het belang van innovatie in bedrijven en worden er voorbeelden gegeven van bedrijven die hiermee bezig zijn. Daarnaast wordt er gesproken over het belang van begrip voor de praktijk van ondernemers en de rol van investeringsbanken bij het ondersteunen van bedrijfsinnovaties. Er wordt verwezen naar het aanvragen van geldleningen voor investeringen in maatschappelijke projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving. Verder wordt er gesproken over de positie van Nederlandse bedrijven in Europa, samenwerking met de Europese Commissie en de rol van lobbygroepen. Ook wordt er gesproken over maatschappelijk verantwoord ondernemen en de invloed van politieke partijen, met name Pieter Omtzigt van het CDA. Het belang van de aankomende verkiezingen op het beleid wordt benadrukt. Tot slot wordt opgeroepen om het rapport van de WRR te lezen en de Volkskrant te steunen door een abonnement te nemen. Morgen is er weer een aflevering van de Ondernemer Live, waarin we kunnen leren van top ondernemers over groei, financiering, personeel en innovatie.

Nu luisteren

Skip naar opvallende fragmenten:

Of luisteren:

← Meer van de Volkskrant Elke Dag