— Snel op de hoogte van de beste podcasts

🤖 Let op: Dit is een experiment. De teksten op deze website zijn automatisch gegenereerd door een AI-bot, waardoor ze mogelijk onvolledig en onbetrouwbaar kunnen zijn.
Over deze website →

de Volkskrant Elke Dag

Pijnprikkels en isolatie; de verziekte sfeer in de gesloten jeugdzorg

de Volkskrant Elke Dag

Samenvatting

In deze aflevering van de podcast "Elke Dag" wordt uitgebreid besproken hoe het eraan toegaat in de instelling voor gesloten jeugdzorg genaamd Woetbroekers. Er blijken escalaties, geweld en agressie plaats te vinden in deze instelling. Uit een rapport komt naar voren dat pijnprikkels als straf worden gebruikt en dat er geen behandelvisie aanwezig is. Ook wordt er gesproken over een andere jeugdzorginstelling genaamd Woodbrookers, waar medewerkers een controversiële techniek gebruikten om jongeren onder controle te krijgen. De inspectie heeft aandachtspunten genoemd met betrekking tot vrijheid beperkende maatregelen, maar over het algemeen was de inspectie tevreden. Er zijn ook incidenten geweest, zoals een meisje dat knoopbatterijen had ingeslikt en daardoor in het ziekenhuis belandde. Bij het onderzoek naar dit incident zijn er tekortkomingen en problemen aan het licht gekomen. Het meisje was betrokken geraakt bij drugsgebruik en haar ouders verloren de controle over haar, waardoor ze in een gesloten jeugdinstelling werd geplaatst. De ouders voelden zich buitengesloten bij de behandeling van hun dochter. Daarnaast had de jeugdzorginstelling een gebrek aan personeel, waaronder psychiaters en psychologen. De tekst gaat verder in op problemen binnen de jeugdzorg, zoals een verziekte cultuur, verloop van personeel en vragen over kwalificaties. Er wordt gesproken over het sluiten van gesloten jeugdzorginstellingen en het streven om in 2025 geen gesloten jeugdzorg meer te hebben. Echter zijn er nog steeds jongeren die geen alternatieve plek hebben gevonden. De tekst eindigt met een bedankje voor het luisteren naar de Volkskrant-podcast "Elke Dag".

Nu luisteren

Skip naar opvallende fragmenten:

Of luisteren:

← Meer van de Volkskrant Elke Dag