— Snel op de hoogte van de beste podcasts

🤖 Let op: Dit is een experiment. De teksten op deze website zijn automatisch gegenereerd door een AI-bot, waardoor ze mogelijk onvolledig en onbetrouwbaar kunnen zijn.
Over deze website →

NRC Vandaag

Luisterverhaal op zondag: Wie is er bang voor de waterwolf?

NRC VandaagNieuws

Samenvatting

De podcast bespreekt de invloed van de zee op het Nederlandse landschap en het verdwijnen van dorpen door overstromingen. Verhalen over de Waterwolf en de eeuwenlange strijd tegen het water worden gedeeld, inclusief recente overstromingen, dijkversterkingen, en de geschiedenis van verdronken dorpen. Ook de impact van menselijke activiteiten op het landschap komt aan bod. De uitdagingen van de toekomst, zoals klimaatverandering en overstromingen, worden benoemd. Fred Schenk beheert een deel van het Zeeuwse landschap waar polders onderwater worden gezet, wat leidt tot een bloeiend Natura 2000-gebied. Er is behoefte aan meer ruimte voor rivieren, mogelijk door ontpoldering, terwijl de uitdieping van de Westerschelde voor scheepvaart de natuurdoelen onder druk zet. Nederland heeft meer overloopgebieden nodig in het licht van de dreiging van stijgende zeespiegels en overstromingsgevaar als gevolg van klimaatverandering. Mogelijke oplossingen zoals superdammen en kunstmatige eilanden worden besproken, evenals het onderzoek naar een tweede kustlijn in Zeeland. De kosten voor waterbeheer stijgen en de ontwikkeling van land gaat door. De toekomst van Nederland wordt bedreigd door de stijgende zeespiegel. Er wordt gekeken naar manieren om hiermee om te gaan, zoals investeren in watermanagement en het onderzoeken van nieuwe beschermingsmaatregelen.

Nu luisteren

Skip naar opvallende fragmenten:

Of luisteren:

← Meer van NRC Vandaag