— Snel op de hoogte van de beste podcasts

🤖 Let op: Dit is een experiment. De teksten op deze website zijn automatisch gegenereerd door een AI-bot, waardoor ze mogelijk onvolledig en onbetrouwbaar kunnen zijn.
Over deze website →

De Dag

#1522 - Hoe zieke ouders hun gezonde kind ziek maken

De Dag

Samenvatting

Deze podcast behandelt het onderwerp kindermishandeling waarbij ouders hun kinderen ziek maken. Het is een lastig probleem om aan te pakken en te bewijzen. Momenteel loopt er een rechtszaak tegen een vrouw die ervan verdacht wordt haar kinderen ziek te hebben gemaakt, maar er zijn nog geen concrete bewijzen gevonden door deskundigen. Er wordt ook gesproken over andere gevallen van kindermishandeling en hoe moeilijk het is om dit te herkennen. Kinderartsen benadrukken het belang van vertrouwen in ouders en het serieus nemen van observaties. Ze waarschuwen voor ouders die opzettelijk hun kinderen ziek maken en geven voorbeelden van manipulatie van medische tests. Deze ouders hebben vaak zelf aandacht nodig en kunnen een geschiedenis van misbruik of verwaarlozing hebben. In sommige gevallen wordt de diagnose fictieve stoornis bij de ouder gesteld. Het fenomeen Munchausen by Proxy wordt besproken, waarbij ouders hun kinderen ziek maken om aandacht te krijgen. Verschillende motieven kunnen hieraan ten grondslag liggen. Het is voor artsen moeilijk om hiermee om te gaan vanwege de gevaarlijke situatie voor het kind en de mogelijke gevolgen voor de pleger. Er worden veiligheidsmaatregelen genomen en samengewerkt met instanties zoals Veilig Thuis. Het strafrecht lijkt niet altijd de beste aanpak. In ernstige gevallen van kindermishandeling met een ziekelijke behoefte aan aandacht is het noodzakelijk om zowel het strafrecht als andere hulpverlening in te schakelen, zoals Veilig Thuis. Het is belangrijk dat mensen zich bewust worden van deze vorm van kindermishandeling en bij vermoedens snel contact opnemen met Veilig Thuis.

Nu luisteren

Skip naar opvallende fragmenten:

Of luisteren:

← Meer van De Dag